فایل فلش رسمی انگلیسی تبلت سامسونگ Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 نسخه 4.1.2 با لینک مسفیم

موضوع : فایل فلش رسمی انگلیسی تبلت سامسونگ Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 نسخه 4.1.2 با لینک مسفیم      P6800DXMD3_OLBMD3_Southeast_Asia_Android_4.1.2   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

ترجمه مقاله یک سیستم خبره فازی – عصبی برای تشخیص (A H y b r i d F u z z y - N e u r a l E x p e r t S y s t e m f o r D i a g n o s i s)

موضوع : مقاله یک سیستم خبره فازی – عصبی برای تشخیص     : SUBJECT  A  H y b r i d  F u z z y - N e u r a l  E x p e r t  S y s t e m  f o r  D i a g n o s i s   (فایل WORD  قابل ویرایش)   تعداد صفحات : 14   فهرست مطالب چکیده 1- مقدمه 2-بیشینه 3- بیان مسئله 4- نتیجه گیری 5- منابع       چکیده : منطق فازی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(1):